Over ons


3BE-translations is een vertaalbureau gelegen in Kortrijk. Ik bied ondernemingen snelle vertalingen aan in de 3 Belgische landstalen. Zo kunnen zij hun websites en/of teksten consistent weergeven in het Nederlands, het Frans en het Duits (Engels is optioneel). Het team van 3BE-translations bestaat uit mezelf, de oprichter,  en enkele freelance vertalers waarop af en toe beroep wordt gedaan.


Mijn verhaal

Reeds tijdens mijn vroege schooljaren werd het mij duidelijk dat ik ondanks mijn auditieve beperking beschik over een sterk taalgevoel. Ik ben namelijk ernstig slechthorend. Vooral lage tonen kunnen een probleem vormen. Desondanks scoorde ik in de lagere school buitengewoon goed voor de taalvakken, of het nu ging om het klassieke dictee of de Franse grammatica. Die tendens zette zich verder tijdens mijn schooljaren in het middelbaar onderwijs. Het sprak voor zich dat ik uiteindelijk voor een taalgerichte studie zou kiezen. Gezien mijn voorliefde voor talen en grammatica in het bijzonder koos ik voor de opleiding "Toegepaste Taalkunde". Mijn Master in het Vertalen Frans/Duits heb ik behaald in de Mercator hogeschool te Gent.
Ik heb voor deze 2 talen gekozen, enerzijds omwille van het feit dat deze talen me goed liggen en anderzijds vanwege het economische belang ervan binnen de EU.

Professionele Ervaring

Vooraleer ik de beslissing nam om als zelfstandig vertaler aan de slag te gaan, had ik enkele jaren in diverse sectoren gewerkt, als vertaler én als copywriter. Ik heb voor grote commerciële bedrijven gewerkt, maar eveneens voor kleinschaligere KMO's. Tot mijn takenpakket behoorde onder meer het vertalen en/of reviseren van commerciële productbeschrijvingen, technische handleidingen, teksten voor e-commerce, nieuwsbrieven, enz... Gedurende deze jaren heb ik vanzelfsprekend heel wat bijgeleerd. En dan heb ik het niet louter over mijn professionele vaardigheden, maar ook over mezelf, als mens.